Algemene voorwaarden praktijk Merkivah

Bij aanmelding voor de cursus gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

aanmelding en betaling

 

- Aanmelding voor een cursus en een afspraak voor een sessie kan via de telefoon of email

- hetty@merkivah.nl / cursus@merkivah.nl

- U krijgt dan een bevestiging via de email.

- Bij afmelding 24 uur voor tijd ben ik genoodzaakt 50 % van de cursus in rekening te brengen.

- Bij niet komen opdagen of afmelding op dezelfde dag zijn wij genoodzaakt om 100 % van het

- cursusbedrag in rekening te brengen.

- Binnen twee weken na ontvangst van de factuur dient u het bedrag op de onderstaande rekening te

- storten onder vermelding van het factuur nummer.

 

NL 27 INGB 0792 4358 5893 t.n.v. H. Xanthopoulos - van den Bos

Cursussen

- Ik heb de intentie op op alle niveaus van bewustzijn reflecterend te werk te gaan.

- Dat betekent dat ik zo transparant mogelijk werk. Ik vertel wat ik zie, hoor, voel en weet.

- In de cursus is er een samenwerking tussen mij en de cursisten. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid.

- Het is de bedoeling om objectief naar ervaringen te kijken om zo toegang te krijgen tot de hogere lagen van bewustzijn. Alles is ervaring en naar

 -alles kan neutraal gekeken worden. Er is geen oordeel. Alles is slechts informatie om tot inzichten te komen.

- Door de aard van het energetische werk is het niet altijd te voorspellen wat er in de cursus in u aangeraakt zal worden. Wees zo eerlijk mogelijk

 -tijdens de cursus en vertel ter plekke wanneer hetgeen gezegd wordt verkeerd valt. Tijdens de cursus kan er dan direct naar gekeken worden,

 -zodat er bewustzijn komt op hetgeen u geraakt heeft.

- Als wat ik zeg voor u anders is of niet strookt met uw kijk op de werkelijkheid, nodig ik u uit er samen met mij naar te kijken om antwoord te vinden

 -op hetgeen getoond wordt.

- Onderzoek uw eigen waarheid en wees open voor dat wat aangeboden wordt aan informatie.

- Wees open maar alert of de informatie aansluit bij uw levenservaring en eigen persoonlijke kijk op de werkelijkheid en kijk of het iets toevoegt.

- Praktijk Merkivah staat voor het samen gaan van intuïtieve kennis en ons rationele denken.

- Rechterhersenhelft informatie behoort samen te komen met de informatie uit de linker hersenhelft.

- Kennis vanuit beiden hersenhelften zijn belangrijk om intuïtieve spirituele kennis te kunnen integreren in ons lichaam en in het dagelijkse leven.

- Door de hoge energieën waarmee gewerkt wordt, komt er erg veel los bij de deelnemers en kunnen emotionele en fysieke klachten verergeren.

- Bij aanhouding van deze klachten is het goed contact op te nemen met de praktijk.

- Ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling kan via individuele sessies verder uitgewerkt worden.

- Mensen die psychose gevoeligheid zijn, raad ik af deze cursussen te volgen. Individuele sessies zijn dan in eerste instantie beter.

Aansprakelijkheid voor een individuele sessie

- De vraag van een cliënt is uitgangspunt voor een sessie.

- Ik heb de mogelijkheid om op alle niveaus van bewustzijn reflecterend te werk te gaan. Dit betekent dat er emotionele zaken, mentale

- overtuigingen en fysieke klachten behandeld kunnen worden.

- Het doel van een reading en healing is om bewustzijn te aktiveren om zo het eigen helend vermogen van een client te aktiveren.

- Ook zijn er fysiek diepgaande healingen mogelijk. Ik ben daardoor altijd bereid ook bij ernstige ziekten healingen te doen.

- Het genezingsproces betekent echter meer dan het fysieke lichaam helen. Of iemand geneest ligt niet in mijn hand. Ik doe wat mij aangegeven

- wordt maar kan genezing nooit garanderen.

- Ik ben geen arts. Ik raad bij lichamelijke klachten ten sterkste aan om ook naar de dokter te gaan.

- Bij psychiatrische cliënten is het mogelijk om in contact met een arts naar het medicijn gebruikt te kijken. Lezen vanmedicijnen kan veel leed

- voorkomen.

- De mens is deel van een sociale omgeving en reageert daarop. Uw reactie op andere personen wordt bepaald door eigen emoties en ervaringen.

- Het wil daarom niet zeggen dat de ander is zoals u denkt dat hij is. Als er bij reading en healingen over anderen gesproken wordt, is dat respectvol

- en zonder oordeel. Informatie over derden is er alleen als het de relatie met die ander in een positief licht kan zetten.

- Door de aard van het energetisch werk is niet altijd te voorspellen wat een sessie met een client doet. Ten alle tijden is het mogelijk in nood contact

- met mij op te nemen.

- Bij de sessies is er een samenwerking tussen mij en de client. In samenspraak met de client wordt het energieveld gelezen.

- Bij alles wat ik zie, vraag ik of de client zich daarin herkent. Als dat niet zo is laat ik het zoals het is. Informatie die belangrijk is komt altijd weer naar

- voren. Er naar zoeken heeft het gevaar in zich dat men dingen gaat bedenken.

- Het ligt niet in de bedoeling dat ik u vertel wat u moet doen. Hetgeen gezegd wordt, moet als advies gezien worden.

- Voor de keuzes die er gemaakt worden, kan ik geen enkele verantwoordelijkheid op mij nemen. Men is zelf verantwoordelijk.

terug naar contact