Coaching van bedrijven

Onder elke levend systeem bestaat een energetische grondvorm.

 

Wat betekent een levend systeem?

Het lichaam is een levend systeem,

die deel is van een gezin als levend organisme,

die deel is van een omgeving/buurt als levend organisme,

die deel is van een samenleving als levend organisme,

die deel is van een cultuur als levend organisme,

die deel is van een ras als levend organisme,

die deel uitmaakt van de kosmos als levende entiteit.

 

wat is een energetische grondvorm ?

Zo heeft elk bedrijf een lichaam :

Ook dit ‘lichaam’ staat in de wereld met andere ‘lichamen’. Is het gras waarop het bedrijf staat groen? Is het bedrijf verbonden met de maatschappij om zich heen.

Is er beïnvloeding van andere partners in het bedrijf en is die beïnvloeding positief.

 

Door middel van visualisaties en het lezen van de energetische grondvorm is het mogelijk binnen één sessie inzicht te geven in de structuur, functionaliteit en mogelijkheden van een bedrijf en zijn werknemers.

ziel

hoofd

hart

persoonlijkheid

benen en voeten

onderbuik

 

 

armen en handen

 

het Ik-Ben deel

de essensie of visie van het bedrijf

de beleidsmakers

de eigenaar of diegenen die hart voor de zaak hebben

de uitvoerders van het bedrijf

deze laten zien of er beweging in het bedrijf zit en of het bedrijf op eigen benen kan staan.

dit toont aan of en vanuit het hoofd of vanuit de creatieve pool, de intuitie van bewustzijn gewerkt wordt. Is het bedrijf manlijk of vrouwelijk in zijn uitingsvorm. Is het lineair gericht, verstandelijk of wordt er ook gebruik gemaakt van de intuitie?

deze laten zien of er handelingsvrijheid is bij de uitvoerders.  Zijn ze gebonden of kunnen ze meebepalen in de handeling.

is er in het bedrijf een uitnodiging om een ieder, die daar werkzaam is, zijn kwaliteiten ten volle te laten gebruiken en ontwikkelen.

terug naar werkveld