Hoog Sensitieve Kinderen en intuïtieve waarneming

In praktijk Merkivah komen kinderen voor met paranormale ervaringen en kinderen bij wie men het vermoeden heeft dat zij onbewust paranormale vermogens hebben.

Bij de ontwikkeling van het denk- en taalvermogen van de mens worden ‘natuurlijke’ paranormale vermogens vervangen door het cognitieve / denkende brein. Het kan echter zo zijn dat de paranormale vermogens latent en bewust of onbewust actief blijven. In het gedrag is de invloed van paranormale informatie zichtbaar.

De boodschappen die een kind via de extra zintuigen kan verwerken komen dichter bij de emoties dan bij het denken.

 

Paranormale waarneming als overlevingsstrategie

De paranormale communicatie kan een overlevingsfunctie hebben. Ze zijn zich zeer bewust van andermans wensen en verwachtingen en hebben daardoor meer de vrijheid nodig om tot eigen keuzes te kunnen komen dan andere kinderen. Het gevolg van hun teveel aan waarnemingen kan een gebrek aan selectie van prikkels zijn, waar zij veel last van kunnen hebben. Deze kinderen hebben extra werk met het verwerken van al die indrukken. Ook kan de interpretatie van deze indrukken verkeerd zijn, omdat hun ongevormde bewustzijn daar nog geen referentiekader voor heeft. De leeftijd van een kind bepaalt hoe zij dingen die ze hoort en ziet, uitlegt. Het is bij jonge kinderen belangrijk naar deze ervaringen te kijken en te checken of de betekenisgeving in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Een krachtige Ik-Ben ontwikkeling is hier nodig om kinderen te scholen eigen keuzes te maken en met hun hoog sensitiviteit om te leren gaan.

 

Hoog sensitiviteit als karaktereigenschap

De opvoeding van deze hoog sensitieve kinderen bepaalt of deze eigenschap een voordeel wordt of een bron van angst. Worden deze kinderen serieus genomen of niet. Ze zijn zeer gevoelig voor kritiek. Ze hebben al zoveel zelfreflectie dat het eigenlijk niet nodig is om deze kinderen te corrigeren. Hoog sensitieve kinderen nemen alles waar. Zowel thuis als op school observeren ze voortdurend. Ze zien meer dan we denken, daarom is het zo belangrijk om eerlijk te zijn en antwoorden te geven die kloppen met de waarheid.

Ook kunnen deze kinderen flarden van herinneringen aan vorige levens hebben, die zeer belastend kunnen zijn. Ze kunnen voorspellende dromen hebben die ook uitkomen. Ook is er contact met onzichtbare vriendjes en contact met overledenen wat serieus genomen moet worden.

 

Beelddenkers

Veel kinderen van deze tijd zijn beelddenkers. Het kind ziet van alles en krijgt voor de beelden die het heeft steeds meer woorden tot zijn beschikking. Sensitieve kinderen krijgen niet alleen beelden die overeenkomen met tastbare voorwerpen, mensen of situatie uit de omgeving, maar zij nemen ook emoties bij mensen waar, een sfeer of onderliggende dreiging in ruziesituaties. Het vermogen om daar een naam aan te geven is voor kleine kinderen nog niet voorhanden. Dit soort informatie wordt in de diepere lagen van de hersenen gecodeerd en verdwijnen in het onderbewustzijn. De reacties van het kind worden echter wel gedirigeerd vanuit deze eerste coderingen die onbewust zijn.

Hoe kleiner het kind in onveilige situaties terecht is gekomen hoe moeilijker deze coderingen ongedaan gemaakt kunnen worden. Zij huizen in het limbische hersensysteem ondermeer in de amygdala en in het gehoorbeen achter de oren ( dit is energetisch het overgevoelige gehoor ) en ook op plekken in de cortex.ᅠBij deze kinderen komen oorontstekingen op jonge leeftijd veel voor.

 

Overprikkeling

Te veel indrukken achter elkaar, of een te heftige indruk ineens, kan tot uitputting leiden. Het kind raakt zo vol, dat het minder goed gaat functioneren. Er ontstaat ‘overprikkeling’. Dat kan zich uiten in teruggetrokken ( PDD - NOS ) of juist heel druk gedrag ( ADHD ), woede-aanvallen, hangerigheid, op zichzelf willen zijn, huilen, boosheid of concentratieproblemen ( ADD ). Het loskoppelen van al deze informatie uit de aura of het energieveld van het kind kan veel hulp bieden. Healing geeft ondersteuning.

Ook komt het voor dat dit soort kinderen in de puberteit de ziekte van Pfeifer omlopen. Dit ziet er energetisch uit als allemaal lijntjes, draadjes of garen wat zich in het lichaam van het kind hebben vastgehaakt. Elk contact blijft via een koord of draad vastzitten in het energieveld van dat kind. Dit energetisch loskoppelen van al deze ervaringen kan heel veel rust en ruimte geven aan het kind.

terug naar werkveld